Skip to main content

புத்தகம்(நூல்) தத்துவங்கள் -Book in Tamil

புத்தகம் என்றால் என்ன?

எதிர்காலத்திற்காக  பிரயோசனப்படும் விதத்தில் குற்றமற்ற தகவல்கள்,எண்ணங்கள்,கருத்துக்கள் என்பனவற்றை எழுத்து,ஓவிய வடிவத்தில் நிகழ்காலத்தில் சேமித்து வைக்கப்படும் பொருள் அல்லது கருவி புத்தகமாகும்.

"ஒரு நாட்டின் பெருமையை அங்கு பேனிப்பாதுகாக்கப்படும் அறிவு சார்ந்த மூல புத்ததங்களின் எண்ணிக்கையில் தங்கியுள்ளது."

ஆதி காலத்தில் அதாவது கடதாசி,மை,எழுது கருவி என்பன கண்டுபிடிக்க முன்னர் தகவல்கள்,எண்ணங்கள்,கண்டுபிடிப்புகள் என்பன பதப்படுத்தப்பட்ட பனை ஓலை (ஏடு),கல் வெட்டுக்கள்,குகைச் சுவர்கள்,துணி,செப்புத்தகடுகள் என்பற்றின் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டதன் காரணமாக இன்று எமது கையில் மகாபாரதம்,இராமாயணம்,திருமந்திரம்,திருக்குறள்,ஆத்தி சூடி போன்ற எண்னற்ற புத்தகங்கள் எமது கையில் புரலுகின்றன. இதே போன்று ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பழமைவாய்ந்த மதிப்புள்ள புத்தகங்கள் உள்ளன.

இப் புத்தகங்களினால் ஆதிகாலத்தவர்களின் அறிவு,வரலாறு,வாழ்க்கை வாழும் முறை போன்றவற்றை அறியக்கூடியதாவுள்ளது இதே போன்று மற்றைய நாடுகளிலும் முதற் புத்தகத்தின் மூலம் அறியலாம்.

ஆனால் தற்போதைய காலத்தில் புத்தகம் மின்புத்தகவடிவத்தில் தகவல்கள் கணினியின் உதவியுடன் பாதுகாக்கப்படுகிறது இன்னும் சில ஆண்டுகளின் பின் மின்புத்தகத்தின் (மின்நூல்) அடுத்த தலைமுறையையும் காணலாம்.இம்முறையானது புத்தகங்களின் நகல்மூலம் பாதுகாக்கப்படும் முறையாகும்.

புத்தகத்தின் நன்மைகள்

 • ஆய கலைகள் 64ன் வளர்ச்சி.
 • ஞாபகமூட்டுதல்.
 • நண்பனுக்கு இணையாதல்.
 • காலத்தை பாதுகாத்தல்.
 • பல கண்டுபிடிப்புக்களுக்கு உதவியாக இருத்தல்  (உ-ம் : மருத்துவத்துறை,பொறியியல் துறைகளுக்கு)
 • ஆதி காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞ்ஞர்களின் படைப்புகள் (உ-ம் : திருமந்திரம்,திருக்குறள்,ஆத்தி சூடி, .......)
 • எந்வொரு செயலுக்கும் ஆதாரமாதல்
 • மேடைப் பேச்சுகளுக்கு உருதுணையாதல்
 • மூளையின் செயல்பாடுகளுக்கு உதவுதல்
 • வியாபார நோக்கம் (உ-ம்: புத்தகக் கடை)
 • நோபல் பரிசு கூட உள்ளது
 • கையேடு ,குறிப்பேடு (பாவனைக்கான அறிவுறுத்தல் )

புனித புத்தகங்கள்

ஒவ்வொரு மதத்திற்கும்,மார்க்கத்திற்கும் ஒரு புனிதப்புத்தகம் ஒன்று உண்டு.

 • இந்து மதம் - உபநிடம்,பகவத்கீதை
 • கிறிஸ்தவம் - பைபில்
 • இஸ்லாம் - குர்ரான்
 • பௌத்தம் - மாகா பதம்

புத்தகத்தின் வகைகள்

 • வரலாற்றுப் புத்தகம்
 • கணிதப் புத்தகம்
 • இலக்கியப் புத்தகம்
 • இலக்கணப் புத்தகம்
 • மருத்துவப் புத்தகம்
 • பொறியியல் புத்தகம்
 • அரசியல் புத்தகம்
 • மின் புத்தகம்
 • பாட்டுப் புத்தகம்
 • தினப்பதிவேட்டுப் புத்தகம்
 • கதைப் புத்தகம்
 • ஓவியப் புத்தகம்
 • விஞ்ஞானப் புத்தகம்
 • பஞ்சாங்கப் புத்தகம்
 • மந்திரப் புத்தகம்
 • சட்டப் புத்தகம்
 • உள நூல்
 • பாலியல் நூல்
புத்தகத்தை யாராலும் உருவாக்க முடியும் ஆனால் அதன் பெறுமதி,மதிப்பு,விலை என்பன பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியுள்ள
 • எழுத்தாளர்
 • பாஷை
 • சொல்லப்படும் கருத்து.
 • கடதாசி,மை,அச்சு என்பவற்றின் தரம்,உற்பத்தி நாடு.
 • பக்கங்களின் எண்ணிக்கை

புத்தகங்களை பாதிக்கும் காரணிகள்

 • சில பிராணிகளின் ஆதிக்கம் (உ-ம்: கறையான்,எழுத்தாணிப் பூச்சி,எலி )
 • தீ
 • நீர்
 • இரசாயணங்கள்
 • வறுமை
 • கடதாசி,மை என்பவற்றின் தரம்
 • புத்தகத்தின் அருமை தெரியாதிருத்தல்
 • சோம்பல்
 • தகவல்களை தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ளாமை.
 "நூல்கள் மீது அதிக ஆர்வமுள்ள ஒருவரைப் புத்தகப் பூச்சி அல்லது புத்தகப் புழு என்று அழைப்பதுண்டு. இவர்களை பெரும்பாலும் வாசிகசாலை,நூல் நிலையங்களில் காணமுடியும்"

 ஒரு நூல் பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

 • முன் அட்டை: தடித்த அட்டை அல்லது மெல்லிய அட்டை
 • முன்பக்கத்தாள்
 • தலைப்புப் பக்கம்
 • உரிமப்பக்கம்
 • பொருளடக்கம்
 • படிமப் பட்டியல்
 • அட்டவணைகள் பட்டியல்
 • காணிக்கை
 • அணிந்துரை
 • முன்னுரை
 • அறிமுகம்
 • உள்ளுறை
 • பின்னிணைப்பு
 • பின்புறத் தாள்
 • பின் அட்டை
 • சொல்லடைவு
 • பொருளடைவு
 •  குறிப்புகள்
 •  துணைநூல் பட்டியல்

புத்தகத்தின் மறு பெயர்கள்

 • நூல்
 • புக்
 • ஏடு
 • சுவடி
புத்தகம்
புத்தகம்

Comments

Popular posts from this blog

வாழ்க்கை தத்துவம்

வாழ்கை தத்துவம் தற்போதுள்ள மனித அறிவின் படி ஒரே ஒரு தடவைதான் எமது வாழ்கையாகும்.இவ்வாழ்க்கையானது ஒரு குறுகிய காலப்பகுதியை வரையறையாக கொண்டுள்ளது.(ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமான இக்கால அவகாசம் சமமாக இருப்பதில்லை) இக்கால இடைவெளிக்குள் , வாழ்க்கை என்றால் என்ன? ஏன் வாழவேண்டும்?ஏன் உறவுகளை மதிக்க வேண்டும்.?ஏன் உண்மையாக இருக்கவேண்டும்?யாரை முழுமையாக நம்புவது?ஏன் கோபம் வருகிறது? ஏன் சிந்திக்கின்றோம்?எதுவும் சில காலம் தான் எனத் தெரிந்தும் பொறாமைப்படுகிறோம்?எப்படியோ ஒரு நாள் உடலை மண்ணுக்கு கொடுக்க இருக்கிறோம், ஏன்? இப்படியாக பல கேள்விகள் வாழ்க்கை சம்பந்தமாக எழுகின்றன?
வாழ்கை சம்பந்தமான கேள்விகளுக் விடையை பார்ப்போமானால் மனம் இதன் பிரதிபலிப்பே வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் நேரடியாகவே அல்லது மறைமுகமாகவே இருந்துள்ளதென்பதை அறியமுடிகிறது. இவ்வுலகிலுள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் வெற்றியை நேக்கியே தங்களுடைய அன்றாடபொழுதைக்கழிக்கிறார்கள். ஆனால் பல சோதனைகளுக்கூடாக வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி  வருவதை நன்றாக அவதானிக்கமுடிகிறது. இதில் மனத்தின் வேலை என்ன? வாழ்கையில் வரும் சோதனைகளை மனம் கையாளுகிற விதத்தைப்பொறுத்து  வ…

சிரிப்பு சம்பந்தமான தத்துவ சிந்தனைகள்

சிரிப்பு என்பது மனிதனுக்குரிய சிறப்பம்சங்களில்  ,மனித உணர்வின் விஷேடமானதொரு வெளிப்பாடாகும் இச் சிரிப்பானது மூன்று மாத குழந்தைப்பருவத்திலே இருந்தே ஆரம்பிக்கிறது (குழந்தையின் மழலை சிரிப்பில் மகிழாதவர்களுண்டோ?)

சிரிப்பு என்பது இதழ்கலாள் மறைக்கபட்ட சொர்க்கம். சிரித்தால்,உலகம் உங்களுடன் சேர்ந்து சிரிக்கும். அழுதால் நீங்கள் ஒருவரே அழுது கொண்டிருப்பீர்கள் - சிரிப்பின் தத்துவமாகும்.
சிரிப்புக்கும் மனதிற்கும் நேரடித்தொடர்புள்ளது இதன் காரணமாக சிரிப்பு அலைகள் நம்மிடம் பிறரை ஈர்க்கும்கவலை அலைகள் பிறரை நம்மிடமிருந்து விரட்டும். சந்தோஷ அலைகள் நம்மை சுற்றி நேர் மறையான (Positive) எண்ணங்களை பரப்பும். சோக அலைகள் நம்மைச்சுற்றி எதிர் மறையான (Negative) எண்ணங்களை பரப்பும்.  ஆகவே உங்களால் சிரிக்க முடிகிறது என்றால் நீங்கள் நல்ல மனதோடு இருக்கிறீர்கள் என்று பொருள்

அதே நேரத்தில் இறுக்கமான இதயத்தின் திறவுகோலாகவும் சிரிப்பு உள்ளது.

சிரிக்கும்போது விஞ்ஞான ‌அறிவியல் 
"என்டோர்பின்ஸ்' என்னும் திரவப்பொருள் நம் மூளையில் உருவாகி ஒருவகையான இயற்கைப் போதையை ஊட்டுகிறது.
இதனால் நம் உடலுக்குப் புத்துணர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

வாழ்க்கையும் கணிதமும்

"கணிதம் என்பது எவ்வுலகத்துக்கும் பொதுவானதொரு மொழியாகும்"

நாம் அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்கும் நபர்களின் நடவடிக்கைகளை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர்கள் ஆயகலைகள் அறுபத்திநான்கில் ஏதோ ஒன்றில் திறைமைசாலியாகவே அல்லது ஏதேனுமோரு கலையில் சிறிதளவாயினும் திறைமையாக இருப்பதை நன்கு அவதானிக்கலாம்.

ஆனால், பொதுவாக கணிதக்கலையானது  எல்லோருடைய அன்றாட வாழ்வில் இணைபிரியாதுள்ளது,

எப்படி சாத்தியமாகும்?

கணிதத்தின் அடிப்படைத் தத்துவமானது,
கூட்டல்கழித்தல்பெருக்கல்வகுத்தல்
இவ் நான்கு தத்தவத்தை விழிப்புடன் பயன்படுத்தினால் வாழ்க்கையில் துன்பத்தை எட்டாக்கனியாகவே வைத்துக்கொள்ளாம்.

எப்படி என்று உதாரணம் மூலம் பார்ப்போம்?
கூட்டல்-நல்ல நபர்களை,நல்ல பழக்கவழக்கங்களைகழித்தல்-கெட்ட விடயங்களைபெருக்கல்-நியாய முறையில் பணத்தை ஈட்டுதல் (இதனால் மனமகிழ்ச்சிக்கு குறைவேயில்லை),வகுத்தல்-காலத்திற்கெற்றாற்போல் நேரத்தை திட்டமிடல். இவ் நான்கு கணித அடிப்படையின் விடைகளை சமன் மூலம் தெரியப்படுத்தலாம்(வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் வெற்றி தோல்விகளை சமன் செய்யவேண்டும்) இவ்கணித இலக்கணத்தை நல்ல வியூகத்துடன் வாழ பழகிக்கொண்டால் எந்நாளும் பொன்னான ந…